Ostatnia aktualizacja strony: 06.07.2023, 17:00

Status prawny

Czwartek, 10 kwietnia 2014

Podstawa prawna działalności

Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Legnica działającą w formie jednostki budżetowej.

Nadzór nad działalnością Pogotowia sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Pogotowie Opiekuńcze działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887  ze zm.).
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.   w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2011 r., Nr 292,   poz. 1720).
  3. Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.).
  4. Statutu.

Metadane

Data publikacji : 10.04.2014
Data modyfikacji : 08.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Pogotowie Opiekuńcze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Ryczek
Osoba udostępniająca informację:
Igor Bohun Pogotowie Opiekuńcze
Osoba modyfikująca informację:
Igor Bohun
©-2024 Pogotowie Opiekuńcze. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL